Mae Narinder Minhas yn adolygu ‘Why Is This Lying Bastard Lying to Me?'

12/05/2023

“Mae Narinder Minhas yn mwynhau llyfr newydd sy’n llythyr cariad at gyfweliad hir-ffurf o wleidyddion gan ddarlledwyr.”
 

We make modern, groundbreaking documentaries; innovative specialist factual series; entertaining returnable formats; ambitious scripted shows; and compelling, creative digital projects. Our mission is to produce bold, popular and diverse content.

Rydym yn cynhyrchu dogfennau modern a blaengar; cyfresi gwir amrywiol arbenning; fformatau adloniant sy’n dychwel; sioeau sgriptedig uchelgeisiol; a phrosiectau digidol cyffrous a chreadigol. Ein cenhadaeth yw cynhyrchu cynnwys beiddgar, poblogaidd ac amrywiol.