Cysylltu

E-bost

Cymdeithasol

Cyfeiriad

Temple Court
13a Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9HA

Polisi Cyflwyno

Polisi Cardiff Productions yw peidio byth â derbyn, darllen nac adolygu cynigion digymell, naill ai wedi eu sgriptio neu heb eu sgriptio. Nod y polisi hwn yw osgoi unrhyw gamddealltwriaeth neu anghydfod posibl pan fydd prosiectau a ddatblygir gan staff Cardiff Productions neu o dan eu cyfarwyddyd efallai yn ymddangos i eraill fel eu bod yn debyg i’w syniadau neu ddeunyddiau creadigol eu hunain.

Yn unol â’r polisi hwn, caiff pob deunydd llenyddol digymell a gyflwynir gan awdur heb gynrychiolaeth ei ddileu, ei ddifa a/neu ei ddychwelyd ar unwaith heb ei ddarllen (yn ôl disgresiwn llwyr Cardiff Productions).

Rydym yn cynhyrchu dogfennau modern a blaengar; cyfresi gwir amrywiol arbenning; fformatau adloniant sy’n dychwel; sioeau sgriptedig uchelgeisiol; a phrosiectau digidol cyffrous a chreadigol. Ein cenhadaeth yw cynhyrchu cynnwys beiddgar, poblogaidd ac amrywiol.