Mae Cardiff Productions yn gwmni cynhyrchu wedi’i leoli yng nghanol prifddinas Cymru.

Rydyn ni’n gwneud rhaglenni dogfen modern sy’n torri tir newydd; cyfresi ffeithiol arbenigol arloesol; fformatau difyr i’w hailadrodd; rhaglenni uchelgeisiol wedi’u sgriptio; a phrosiectau digidol creadigol sy’n cymell. Ein cenhadaeth yw cynhyrchu cynnwys beiddgar, poblogaidd ac amrywiol.

Beiddgar

Mae ein prosiectau’n rhai swnllyd wrth natur, dydyn nhw byth yn methu â gofyn y cwestiynau caled, ond ar yr un pryd maen nhw’n chwareus gyda’r testun.

Maen nhw’n amserol ac yn gyfredol, ond bob amser yn dod ag emosiwn, hiwmor a drama i’r wyneb. Rydyn ni’n ymdrechu i fod yn wreiddiol, ac mae ein cynnwys (Teledu a Digidol) yn asio dawn weledol gyda chreadigrwydd wrth ddweud stori.

Amrywiol

Rydyn ni’n benderfynol o sicrhau amrywiaeth yn ei ystyr ehangaf – gall hynny olygu meithrin talent o ystod eang o gefndiroedd ar y sgrin ac oddi arni; ymdrin â phynciau amrywiol yn ein ffilmiau a’n prosiectau; neu ddefnyddio’n cynnwys i annog amrywiaeth meddwl o ran y materion sy’n effeithio ar gymdeithas ehangach.

Poblogaidd

Rydyn ni’n ymfalchïo mewn creu rhaglenni sy’n boblogaidd ac sy ddim yn ymddiheuro am hynny.

Mae ein ffilmiau a’n prosiectau digidol yn apelio at ddemograffeg eang, ac yn denu gwylwyr o bob rhan o’r Deyrnas Unedig a’r byd. Efallai ein bod yn ymdrin â phynciau heriol, ond ein prif genhadaeth bob amser yw lledaenu gwybodaeth a diddanu’r gynulleidfa ehangaf bosib.

Yn Gweithio Gyda

“Intensely personal and wide-ranging, this was a fascinating, tender and moving insight into the real pain that colourism can cause”

iNews, on Tan France: Beauty and the Bleach

"A calming and stunningly shot tour"
The Guardian ar Britain’s Beautiful Rivers with Richard Hammond
"Fascinating, enraging and moving"
The Guardian ar Whites vs Blacks: How Football Changed A Nation
"A devastating dissection of modern America"
iNews ar Angry, White and American
"A thoughtful film that’s both culturally revealing and deeply felt"
iNews ar Angry, White and American
"The film reveals a tangle of misogyny and religion, where legitimacy of an unborn grandchild ismore important than the right of a child bride."
The Sunday Times ar America’s Child Brides
"In a crowded cookery-show market, Nisha Katona’s guide to the Indian subcontinent is a standout, combining sociology, history and recipes."
The Sunday Times ar Recipes That Made Me
"Part man, part machine, totally inspirational."
The Times ar Peter: The Human Cyborg
"This format continues to offer warmth, wonder and a healthy dose of competition […] and epitomises everything we consider remarkable and beautiful about Britain"
TV Zone ar Take a Hike
"A very personal, moving – and, at times, enraging – film which rightly refuses to shy away from difficult questions and conclusions."
The Observer ar The Massacre That Shook The Empire
"This was an exceptional documentary that gave a voice to a witty, talented and courageous boy."
Broadcast Magazine ar My Life: Locked-In Boy
"Intensely personal and wide-ranging, this was a fascinating, tender and moving insight into the real pain that colourism can cause."
iNews ar Tan France: Beauty and the Bleach
"The most intelligent reality TV show in recent memory. Tears, arguments and deeply human conversations about race […] it’s a masterclass in empathy."
The Guardian ar We Are Black and British

Rydym yn cynhyrchu dogfennau modern a blaengar; cyfresi gwir amrywiol arbenning; fformatau adloniant sy’n dychwel; sioeau sgriptedig uchelgeisiol; a phrosiectau digidol cyffrous a chreadigol. Ein cenhadaeth yw cynhyrchu cynnwys beiddgar, poblogaidd ac amrywiol.